Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Vybraný příspěvek

Poprvé jsme prodávaly pro Úsměváčky z Bystřice nad Pernštejnem. Podpoříte je i vy koupí některého výrobku? Akce se konala 25. 8. 2017 v  prostorách nákupního centra Albert na náměstí. Rozhodly jsme se, že Úsměváčky budeme podporovat i nadále. A víte, kdo vůbec Úsměváčci jsou?


1. Poslání a činnost Naším posláním je rozvíjet a podporovat schopnosti a sociální dovednosti postižených, poskytovat rodičům a přátelům příležitost ke sdružování, a tím i možnost, aby společnou prací přispívali k zajištění a prohloubení péče o handicapované. Naším dalším cílem je i integrace zdravotně postižených do společnosti ve všech oblastech života, odstranění fyzických i psychických bariér mezi zdravotně postiženými a „zdravými“.

Úsměváčci nabízí handicapovaným osobám a jejich rodinám mnoho aktivit, které rozvíjejí jejich schopnosti, dovednosti a soustředění, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, napomáhá prohlubování vztahů a pomáhá při vzájemné výměně znalostí v orientaci v sociální…

Nejnovější příspěvky

Den otevřených dveří v Pracovně ŽENY s.r.o.

Krásné Velikonoce a relaxujte!